BOOMARANG BISTRO & BAR

Hoàn thiện nội thất Nhà hàng Boomarang Bistro & Bar tại CR2-3-4 107 Tôn Dật Tiên, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam