UNIGEN

Xây dựng và hoàn thiện nhà máy Unigen tại xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh