29
T11

Xây cầu tại tỉnh Kiên Giang

 Những hình ảnh trong buổi lễ khánh thành (29/11/2014)      

                                                               

Cầu Tiếp Cà Đam

Lễ khánh thành cầu Tiếp Cà Đam

Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang trao Giấy khen đến MAIC và VIETFIRST

Thông xe cầu Tiếp Cà Đam