GE VIETNAM

Thiết kế và xây dựng Văn phòng GE – Crescent Mall, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam