NOKIA CARE

Hoàn thiện nội thất Trung Tâm Chăm sóc Khách hàng Nokia Care tại Hà Nội, TP.HCM, Vinh, Thanh Hóa, Lào, Campuchia