Trao học bổng cho học sinh trường  Lý Thường Kiệt - Bình Thuận
05
T09

Trao học bổng cho học sinh trường Lý Thường Kiệt - Bình Thuận

Trao học bổng cho học sinh trường  Lý Thường Kiệt - Bình Thuận

Khám bệnh & phát quà cho người dân xã Liên Hà,Lâm Hà, Lâm Đồng
24
T07

Khám bệnh & phát quà cho người dân xã Liên Hà,Lâm Hà, Lâm Đồng

Khám bệnh & phát quà cho người dân xã Liên Hà,Lâm Hà, Lâm Đồng

Trao nhà tình nghĩa cho anh Trần Văn Tam (ấp Kinh Trong, Bình Hòa, Ba Tri, Bến Tre)
12
T12

Trao nhà tình nghĩa cho anh Trần Văn Tam (ấp Kinh Trong, Bình Hòa, Ba Tri, Bến Tre)

Trao nhà tình nghĩa cho anh Trần Văn Tam (ấp Kinh Trong, Bình Hòa, Ba Tri, Bến Tre)