Trao nhà cho chị Võ Thị Kim Thảo (xã Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre)
12
T12

Trao nhà cho chị Võ Thị Kim Thảo (xã Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre)

Trao nhà cho chị Võ Thị Kim Thảo(xã Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre)

Trao nhà tình nghĩa cho bà Phạm Thị Mèo (xã Mỹ Hòa, Ba Tri, Bến Tre)
12
T12

Trao nhà tình nghĩa cho bà Phạm Thị Mèo (xã Mỹ Hòa, Ba Tri, Bến Tre)

Trao nhà tình nghĩa cho bà Phạm Thị Mèo(xã Mỹ Hòa, Ba Tri, Bến Tre)

Trao nhà cho bà Trần Thị Bê (ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Kim, Tiền Giang)
12
T12

Trao nhà cho bà Trần Thị Bê (ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Kim, Tiền Giang)

Trao nhà cho bà Trần Thị Bê (ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Kim, Tiền Giang)