Xây cầu tại tỉnh Kiên Giang
29
T11

Xây cầu tại tỉnh Kiên Giang

Những hình ảnh trong buổi lễ khánh thành (29/11/2014)             

Lễ trao nhà ông Nguyễn Văn An
03
T11

Lễ trao nhà ông Nguyễn Văn An

Lễ trao nhà ông Nguyễn Văn An

Lễ trao nhà ông Nguyễn Hồng Ngân (04/10/2014)
04
T10

Lễ trao nhà ông Nguyễn Hồng Ngân (04/10/2014)

Năm 2014, vẫn tiếp nối truyền thống của những năm trước, MAIC xây dựng và trao hai nhà tình thương ở tỉnh Bến Tre