MAPLETREE

Thông tin dự án:

  • Công trình: Nhà kho Công ty TNHH Mapletree
  • Địa điểm: Hữu Nghị, Bình Hoà, Thuận An, Binh Dương
  • Hạng mục: Thiết kế xây dựng
  • Thiết kế: Nhà máy
  • Diện tích: 23316 m2
  • Thời gian: 1/5/2006 – 1/11/2006
  • Đơn vị thi công: Công ty tnhh xây dựng và nội thất Maic
Danh mục: