Lễ trao nhà ông Nguyễn Hồng Ngân (04/10/2014)

Năm 2014, vẫn tiếp nối truyền thống của những năm trước, MAIC xây dựng và trao hai nhà tình thương ở tỉnh Bến Tre

Lễ trao nhà ông nguyễn hồng ngân Lễ trao nhà ông nguyễn hồng ngân