ESTELLA CLUB HOUSE

Thông tin dự án:

  • Công trình: Thiết kế thi công nội thất Estella Club House
  • Địa điểm: Xá Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Thiết kế: Căn hộ
  • Diện tích: 1200 m2
  • Thời gian: 01/04/2011 – 01/10/2011
  • Đơn vị thi công: Công ty tnhh xây dựng và nội thất Maic
Categories: ,