ESTELLA HEIGHTS

Thông tin dự án:

  • Công trình: Thiết kế nội thất căn hộ mẫu dự án Estella Heights
  • Địa điểm: Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất nhà mẫu căn hộ
  • Thiết kế: Căn hộ hiện đại
  • Diện tích: 250 m2
  • Thời gian: 17/02/2014 – 30/01/2015
  • Đơn vị thi công: Công ty tnhh xây dựng và nội thất Maic
Categories: ,