THE COFFEE BEAN & TEA LEAF

Thông tin dự án:

  • Công trình: Thiết kế thi công nội thất The Coffee Bean & Tea Leaf
  • Địa điểm: 12 -14 Thái Văn Lung, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất
  • Thiết kế: Nhà hàng, coffee
  • Diện tích: 280 m2
  • Thời gian: 01/10/2009 – 01/11/2009
  • Đơn vị thi công: Công ty tnhh xây dựng và nội thất Maic
Categories: ,