KEIN HING

Thông tin dự án:

  • Công trình: Thiết kế xây dựng hoàn thiện nhà máy Kein Hing
  • Địa điểm: VSIP Hải Phòng, Việt Nam
  • Hạng mục: Thiết kế xây dựng
  • Thiết kế: Nhà máy
  • Diện tích: 4600 m2
  • Thời gian: 02/03/2015 – 28/09/2015
  • Đơn vị thi công: Công ty tnhh xây dựng và nội thất Maic
Categories: ,