UNIGEN

Thông tin dự án:

  • Công trình: Thiết kế xây dựng hoàn thiện nhà máy Unigen
  • Địa điểm: Phù Chuẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh Việt Nam
  • Hạng mục: Thiết kế xây dựng
  • Thiết kế: Nhà máy
  • Diện tích: 6900 m2
  • Thời gian: 01/09/2011 – 01/10/2012
  • Đơn vị thi công: Công ty tnhh xây dựng và nội thất Maic
Categories: ,