GE VIETNAM

Thông tin dự án:

  • Công trình: Thiết kế và xây dựng Văn phòng GE – Crescent Mall
  • Địa điểm: Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Hạng mục: Thiết kế văn phòng
  • Thiết kế: Văn phòng hiện đại
  • Diện tích: 1200 m2
  • Thời gian: 17/08/2013 – 18/12/2013
  • Đơn vị thi công: Công ty tnhh xây dựng và nội thất Maic
Categories: ,