NOKIA CARE

Thông tin dự án:

  • Công trình: Thiết kế thi công nội thất trung tâm chăm sóc khách hàng Nokia Care
  • Địa điểm: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Vinh, Thanh Hóa, Lào, Campuchia
  • Hạng mục: Thiết kế trung tâm chăm sóc khách hàng
  • Thiết kế: Nokia Care
  • Diện tích: Nokia Hà Nội: 325 m2 – Nokia Tp. Hồ Chí Minh: 500 m2 – Nokia Vinh: 220 m2 – Nokia Thanh Hóa: 100 m2 – Nokia Lào: 160 m2 – Nokia Campuchia: 3235 m2
  • Thời gian: 11/05/2011 – 12/05/2012
  • Đơn vị thi công: Công ty tnhh xây dựng và nội thất Maic
Categories: ,