YAHOO

Thông tin dự án:

  • Công trình: Thiết kế thi công nội thất Yahoo
  • Địa điểm: Đồng khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Thiết kế: Showroom
  • Diện tích: 800 m2
  • Thời gian: 01/09/2009 – 01/11/2009
  • Đơn vị thi công: Công ty tnhh xây dựng và nội thất Maic
Categories: ,