04
T10

Lễ trao nhà ông Nguyễn Hồng Ngân (04/10/2014)

Năm 2014, vẫn tiếp nối truyền thống của những năm trước, MAIC xây dựng và trao hai nhà tình thương ở tỉnh Bến Tre

 


Tập thể MAIC chụp hình kỷ niệm chuyến đi.