24
T08

Nhà trao học bổng tình thương năm 2013

 

Xây nhà thình thương cho bần Trần Thị Phấn

Trước 

Sau

Trước

 

Sau

Trao học bổng năm 2013 trường THPT lý thường kiệt -Bình Thuận 

 

Khuyến học là một trong những hoạt động mà Tập thể  MAIC hướng đến nhất

Trường THCS Thới Sơn- Tiền Giang    

 

Trường tiểu học Vĩnh Kim_Tiền Giang

Thăm lại các nhà từ thiện 2012 Nhà tình thương cho anh Nguyễn Thanh Tùng

                                                                                 Trước /Sau

Hiện tại 

Nhà tình thương cấp cho ông nguyễn văn bé Hai

    Trước /Sau

 

Hiện tại