29
T11

Xây cầu tại tỉnh Kiên Giang

 Những hình ảnh trong buổi lễ khánh thành (29/11/2014)      

                                                               

Thông xe cầu Tiếp Cà Đam