Trao học bổng tại tỉnh tiền giang (tháng 09/2014)

Lễ trao học bổng học sinh nghèo hiếu học trường tiểu học và trường THCS vĩnh kim xã vĩnh kim,huyện châu thành,tỉnh tiền giang (27/09/2014) Trao học bổng tại tỉnh tiền giang Trao học bổng tại tỉnh tiền giang Trao học bổng tại tỉnh tiền giang Trao học bổng tại tỉnh tiền giang Trao học bổng tại tỉnh tiền giang Trao học bổng tại tỉnh tiền giang