Trao nhà cho Bà Trần Thị Bê (Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Kim, Tiền Giang)