Trao nhà cho Chị Võ Thị Kim Thảo (Xã Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre)