TƯ VẤN XÂY DỰNG

Chính sách của MAIC là “Tư vấn nhằm giải quyết các vấn đề của khách hàng”. Theo đó, MAIC luôn chú trọng đến việc làm hài lòng khách hàng thông qua dịch vụ tư vấn toàn diện, cung cấp giải pháp, lập kế hoạch và thiết kế, để biến những giải pháp trên cơ sở lý thuyết thành hiện thực, và các dịch vụ sau xây dựng bao gồm việc kiểm định tính hiệu quả của các giải pháp.

Các dịch vụ tư vấn bao gồm:

  • Tư vấn Thiết kế
  • Tư vấn Quản lý Dự án
  • Tư vấn Pháp lý Dự án
  • Tư vấn Giám sát