Xây lại cầu tại tỉnh Tiền Giang

Những hình ảnh trong buổi lễ khánh thành (29/11/2014)