REGENCY PARK

  • Khởi công 17/12/2014
  • Hoàn thành 30/01/2015
  • Giá trị dự án 784,662,000 VND
  • Chủ đầu tư Công ty MAIC
Categories: ,