Để phù hợp với xu hướng toàn cầu hiện nay đang tăng trưởng về đầu tư nhà máy nhà máy, xí nghiệp, MAIC đã đề ra kế hoạch đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, lĩnh vực và công nghệ mới để trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành công nghiệp xây dựng nhà máy trong kỷ nguyên cạnh tranh không giới hạn trên toàn cầu.

Nỗ lực này sẽ được phát triển trên nền tảng những thành tựu đạt được trong những năm qua, đó là công nghệ tối ưu và nguồn nhân lực vượt trội trong tất cả các lĩnh vực của ngành xây dựng, và mối quan hệ vững chắc “cùng nhau thắng lợi” với khách hàng, đối tác kinh doanh trong vai trò là một nhà thầu đáng tin cậy. Đồng thời, MAIC tiếp tục nâng cao hình ảnh của mình bằng cách cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất và đảm bảo tiến độ hoàn thành mọi dự án mà Công ty thực hiện.