CÔNG TY TNHH VIETCOMINDO

Trung tâm Ủy quyền Huawei là một trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Huawei cung cấp các dịch vụ bảo hành, sửa chữa và nâng cấp cho các sản phẩm Huawei.
Trung tâm được đặt tại địa chỉ:

  • 31 Phan Bội Châu, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
  • 335 Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Slogan: “Sự hài lòng của Khách hàng là thành công lớn nhất của Vietcomindo”

TẦM NHÌN

Tầm nhìn của Trung tâm Ủy quyền Huawei là trở thành trung tâm dịch vụ hàng đầu cho các sản phẩm Huawei. Trung tâm cam kết cung cấp dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp cho khách hàng.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Trung tâm Ủy quyền Huawei là cung cấp cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt nhất có thể. Trung tâm cam kết cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và nâng cấp chất lượng cao cho các sản phẩm Huawei.

DỊCH VỤ

Trung tâm Ủy quyền Huawei cung cấp các dịch vụ sau:

  • Bảo hành: Trung tâm cung cấp dịch vụ bảo hành cho các sản phẩm Huawei theo chính sách bảo hành của hãng.
  • Sửa chữa: Trung tâm cung cấp dịch vụ sửa chữa cho các sản phẩm Huawei bị hư hỏng.
  • Nâng cấp: Trung tâm cung cấp dịch vụ nâng cấp cho các sản phẩm Huawei để có hiệu suất tốt hơn.

Trung Tâm Bảo Hành Chính Hãng Huawei – Vietcomindo là lựa chọn tuyệt vời cho khách hàng cần bảo hành, sửa chữa hoặc nâng cấp các sản phẩm Huawei. Trung tâm cung cấp dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiQệp cho khách hàng.