Thông tin dự án:

  • Công trình: Xây dựng nhà máy King Plastic
  • Địa điểm: Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
  • Hạng mục: Thiết kế xây dựng
  • Thiết kế: Nhà máy
  • Diện tích: 6900 m2
  • Thời gian: 5/11/2013 – 21/05/2014
  • Đơn vị thi công: Công ty tnhh xây dựng và nội thất Maic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *