KEIN HING THÁI NGUYÊN

Thông tin dự án:

  • Công trình: Thi công hàng rào Nhà máy Kein Hing
  • Địa điểm: Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên, Việt Nam
  • Hạng mục: Thiết kế xây dựng
  • Thiết kế: Nhà máy
  • Diện tích: 6900 m2
  • Thời gian: 1/4/2014 – 30/6/2014
  • Đơn vị thi công: Công ty tnhh xây dựng và nội thất Maic
Danh mục: