Trao nhà tình nghĩa cho Anh Trần Văn Tam (Ấp Kinh Trong, Bình Hòa, Ba Tri, Bến Tre)

trao nhà tình nghĩa anh trần văn tam trao nhà tình nghĩa anh trần văn tam trao nhà tình nghĩa anh trần văn tam trao nhà tình nghĩa anh trần văn tam trao nhà tình nghĩa anh trần văn tam trao nhà tình nghĩa anh trần văn tam trao nhà tình nghĩa anh trần văn tam trao nhà tình nghĩa anh trần văn tam trao nhà tình nghĩa anh trần văn tam